Οποιοδήποτε Website, απλό ή με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (WordPress), πρέπει να περιέχει τα παρακάτω :

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

  • Να είναι σε 2 ή περισσότερες γλώσσες
  • Να έχει φόρμα επικοινωνίας πελατών
  • Να έχει ένα slideshow
  • Εσωτερικό SEO – Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης
  • Σύνδεση με τα Social Media (Facebook, Google+, Twitter…)
  • Ένα ξεχωριστό εικαστικό – Premium ή Free Template / Theme
  • Διαχείριση περιέχομένου – Content Management