Παραδειγμα ανακατευθυνσης

Μπορούμε να ανακατευθύνουμε ολόκληρο το παλιό website σε ένα νέο έτσι ώστε κάθε παλιά διεύθυνση της μορφής palio-site.eu/selida-1 να οδηγεί στη neo-seite.eu/selida-1