Ηλ. εμπόριο / Πληρορφορική

Παραδειγμα ανακατευθυνσης

Written by Mike Str

oλόκληρο το παλιό website σε ένα νέο

Μπορούμε να ανακατευθύνουμε ολόκληρο το παλιό website σε ένα νέο έτσι ώστε κάθε παλιά διεύθυνση της μορφής palio-site.eu/selida-1 να οδηγεί στη neo-seite.eu/selida-1

 

About the author

Mike Str

eCommerce Engineer