Ηλ. εμπόριο / Πληρορφορική

Αρχές που διέπουν το μανιφέστο Agile*

Written by Mike Str

* agile = ευέλικτο

Μανιφέστο για την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού

Ανακαλύπτουμε καλύτερους τρόπους ανάπτυξης 
λογισμικού στην πράξη και βοηθάμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο. 
Αυτή η δραστηριότητα μας έχει οδηγήσει στο να αξιολογούμε :

 • Tα άτομα και τις αλληλεπιδράσεις πάνω από τις διαδικασίες και τα εργαλεία 
 • Tο λογισμικό που λειτουργεί πάνω από την εκτενή τεκμηρίωση 
 • Tην συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τις συμβατικές διαπραγματεύσεις 
 • Tην ανταπόκριση στην αλλαγή πάνω από την τήρηση ενός προδιαγεγραμμένου σχεδίου 

Με άλλα λόγια, παρόλο που είναι αξιόλογες οι δηλώσεις στα δεξιά 
προσδίδουμε μεγαλύτερη αξία στις δηλώσεις στα αριστερά!

Αρχές που διέπουν το ευέλικτο μανιφέστο

Ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές :

 1. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της έγκαιρης και συνεχούς παράδοσης χρήσιμου λογισμικού
 2. Οι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες, ακόμα και σε προχωρημένα στάδια της ανάπτυξης. Οι ευέλικτες διαδικασίες δαμάζουν τις αλλαγές με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του πελάτη
 3. Παραδίδουμε συχνά λογισμικό που λειτουργεί, σε διαστήματα
  μερικών εβδομάδων ή μηνών, με προτίμηση στη συντομότερη χρονική κλίμακα
 4. Οι προγραμματιστές και οι «ειδικοί της αγοράς» πρέπει να συνεργάζονται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
 5. Θεμελιώνουμε τα έργα γύρω από άτομα με πάθος και ενδιαφέρον.
  Διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον, τους παρέχουμε την αναγκαία υποστήριξη και εμπιστευόμαστε την ικανότητά τους να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους
 6. Η πιο αποδοτική και αποτελεσματική μέθοδος για τη
  μετάδοση πληροφορίας προς και εντός της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού είναι η συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο
 7. Το λογισμικό που λειτουργεί είναι το κύριο «μέτρο» προόδου
 8. Οι ευέλικτες διαδικασίες προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη. 
  Οι χορηγοί, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού και οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν ένα σταθερό ρυθμό επ’ αόριστον
 9. Η διαρκής έμφαση στην τεχνική αρτιότητα και στην εύρυθμη σχεδίαση ενισχύουν την ευελιξία
 10. Η απλότητα — η τέχνη της μεγιστοποίησης του όγκου της δουλειάς που δεν χρειάζεται να γίνει — είναι ουσιώδης
 11. Οι καλύτερες αρχιτεκτονικές, απαιτήσεις και σχέδια προκύπτουν από ομάδες πού οργανώνονται μόνες τους
 12. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ομάδα συλλογίζεται για το πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική, ρυθμίζοντας και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά της αναλόγως

πηγή : https://agilemanifesto.org/

About the author

Mike Str

eCommerce Engineer