ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

strigkos@gmail.com
Μαζί με το μήνυμά σας αναφέρετε και τους τύπους εργασιών εργασίας / υπηρεσίων που θέλετε να πραγματοποιήσετε, π.χ. :

  1. Κατασκευή ιστοσελίδας εταιρικής παρουσίασης σε μία μέρα
  2. Εκπαίδευση / Συμβουλευτική
  3. Αγορά domain / Ρύθμιση webhosting
  4. Αναβάθμιση στατικού website σε δυναμικό
  5. On Site / Off Site SEO
  6. Μελέτη / αξιολόγηση λειτουργικότητας & ασφάλειας υπάρχοντος Website – ΔΩΡΕΑΝ
  7. Μελέτη / αξιολόγηση επισκεψιμότητας & δημοτικότητας υπάρχοντος Website – ΔΩΡΕΑΝ
  8. Εγκατάσταση plugin για WordPress
  9. Ανάπτυξη εξειδικευμένης λύση (PHP)
  10. Άλλο (Τίτλος)