Ηλ. εμπόριο / Πληροφορική

Για συνεργασίες ομάδων

Για Online συνεργασία ομάδας και διαχείρηση μικρής κλίμακας εργασιών

  • web.whatsapp.com – Scan το QR code μέσα από την Android εφαρμογή του WhatsApp
  • Viber

About the author

Mike Str

Web Developer