Μετάφραση ιστοσελίδων

Μετάφραση ιστοσελίδων στα Αγγλικά

  • από έμπειρους μεταφραστές
  • με εξειδίκευση σε διάφορες θεματολογίες
  • παράδοση σε μορφή φιλική για website

Επίσης αν επιθυμείτε :

  • παραμετροποιούμε κατάλληλα το wesite σας ώστε να προστεθούν μία ή περισσότερες γλώσσες
  • σας εκπαιδεύουμε στην προσθήκη πολυγλωσσικού περιεχομένου

Πατήστε εδώ για κόστος και παραγγελία

Mikrostore is open